Colofon


Taalschrift

Taalschrift is een maandelijkse uitgave over maatschappelijke kwesties op het gebied van taal en taalbeleid. Taalschrift wordt uitgegeven door de Nederlandse Taalunie.

ISSN: 1570-5560


Redactie

Kathleen Art
Ben Salemans
Jan T'Sas


Vormgeving

Eend - Vormgeving

Nederlandse Taalunie - Technische realisatie en opmaak


Contactinformatie

Redactie Taalschrift
Paleisstraat 9
Postbus 10595
2501 HN 's-Gravenhage
Nederland
Tel.: +31 (70) 346 95 48
Fax: +31 (70) 365 98 18
E-mail: redactie@taalschrift.org


Reacties

Reacties op artikelen worden beoordeeld door de redactie alvorens deze worden gepubliceerd. Daarbij wordt met name gekeken of de bijdrage inhoudelijk is. Het spreekt voor zich dat reacties waarin racisme of discriminatie wordt uitgedragen, of waarin wordt gescholden niet worden geplaatst. Over het wel of niet publiceren van reacties wordt niet gecorrespondeerd. Eenmaal geplaatste reacties worden niet meer verwijderd.