home > quiz

stemming

Taalschrift Herfsttest: los de dertig vragen op door telkens het gepaste antwoord aan te vinken. Als u de volledige test hebt doorlopen, krijgt u uw score en de juiste antwoorden.


$value) { if($_POST["q".$key]==$value[4]) $goed++; $totaal++; } if ($_POST["q1"]!="") { echo "
Van de ".$totaal." vragen zijn er ".$goed." goed beantwoord.
"; } foreach ($vragen as $key => $value) { ?>


/>
/>
/>

tekstgroottekleinmiddelgroot