home > colofon

colofon

Taalschrift

Taalschrift is een maandelijkse uitgave over maatschappelijke kwesties op het gebied van taal en taalbeleid. Taalschrift wordt uitgegeven door de Nederlandse Taalunie.

ISSN: 1570-5560


Redactie

Kathleen Art
Ellen Fernhout
Ben Salemans
Jan T'Sas


Vormgeving en techniek

Two Kings, vormgeving en bouw
Lisanne Teunissen, technische realisatie
Ben Salemans, opmaak


Toegankelijkheidsverklaring

Alle pagina's op deze site voldoen aan de richtlijnen met de hoogste prioriteit van de W3C Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Web Content.


Contactinformatie

Redactie Taalschrift
Lange Voorhout 19
Postbus 10595
2501 HN 's-Gravenhage
Nederland
Tel.: +31 (70) 346 95 48
Fax: +31 (70) 365 98 18
E-mail: redactie@taalschrift.orgprint pagina

Door het gebruik van stijlbladen is geen aparte 'print pagina' nodig. Gebruik de 'print' functie van uw browser.tekstgroottekleinmiddelgroot