home > archief - discussie

archief - discussie

Zestigduizend autodelers kun je niet negeren

17/07/10 |

Moeten we woorden als ‘autodelen’, ‘nachecken’ of ‘doorverwijzen’ uit onze taal weren, omdat ze officieel niet bestaan of incorrect Nederlands zijn? Of moeten we ze aanvaarden omdat ze nu eenmaal steeds vaker voorkomen? “Een rups bestaat als ze ergens wordt aangetroffen”, zegt Ludo Permentier. “Waarom zou die eenvoudige regel niet gelden voor woorden?”...
»  7 reacties (Laatste reactie geplaatst op 27/07/10)


Wat moet je zeggen om verkozen te worden?

14/05/10 | Herman Brusselmans

Het is verkiezingstijd. Nederland stemt op woensdag 9 juni, België gaat op zondag 13 juni naar de stembus. Hoe kunnen politici de meeste kiezers lokken? Wat moeten ze zeggen om verkozen te worden? Exclusief in dit Taalschriftnummer: de tips en tricks van communicatiespecialist én literaire alleskunner Herman Brusselmans. ...
»  2 reacties (Laatste reactie geplaatst op 10/06/10)


“Wie de nieuwe spelling niet wil, denkt vooral aan zichzelf”

26/01/06 | Ruud Hendrickx, taaladviseur VRT

In Nederland roepen de media op tot een boycot en Vlaamse uitgeverijen fulmineren tegen nieuwe herdrukken… De kritiek op de nieuwe spelling is er één van de onwetendheid, vindt Ruud Hendrickx, taaladviseur van de Vlaamse openbare omroep. “Consistenter spellen, dáár gaat het om in de Spelling 2005.”...
»  372 reacties (Laatste reactie geplaatst op 22/05/10)


Hoe maakbaar is het Nederlands?

16/03/06 | Prof. Fred Weerman, hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam

“Laten we minder verkrampt omgaan met het Nederlands en ons concentreren op waar het werkelijk om gaat: onze gedachten helder onder woorden brengen.” Met deze stelling bestrijdt prof. Fred Weerman de opvatting van velen dat het Nederlands maakbaar is. Zelfs ondanks nieuwe spellingregels......
»  175 reacties (Laatste reactie geplaatst op 7/11/06)


Afrikaans is Amsterdams!

24/09/03 | Piet Paardekooper, taalkundige en emiritus-professor aan de Universiteit van Leiden

De taalbelangen van 28 miljoen mensen behartigt de Taalunie natuurlijk. Nee, helaas nog niet helemaal, want in Europa moet het inzicht nog doorbreken dat Kaaps Hollands Amsterdams is. En dan is de eenvoudige conclusie: zolang Amsterdams Hollands is en Hollands Nederlands, hoort ook het Kaapse Hollands thuis in de Nederlandse Taalunie. ...
»  169 reacties (Laatste reactie geplaatst op 9/05/09)


“Taalkunde op school moet”

7/09/05 | Jan Stroop, gastonderzoeker Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, www.janstroop.nl

“’t Huidige schoolvak Nederlands op het VWO (in Vlaanderen: algemeen secundair onderwijs) heeft net zoveel met Nederlands te maken als ’t koken van een ei met natuurkunde”, vindt taalkundige Jan Stroop. Vooral de taalkunde moet dringend worden opgewaardeerd. Zijn oproep: maak er meteen een eindexamenvak van. Mee eens?...
»  146 reacties (Laatste reactie geplaatst op 7/09/08)


Onze leerkrachten spreken Poldernederlands en Verkavelingsvlaams

12/12/03 | Jan Stroop, gastonderzoeker Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam

Het blazoen van ons aller ABN moet dringend opgeblonken worden. (Of moeten we het oppoetsen?) Het onderwijs en meer bepaald de lerarenopleiding heeft hierin een belangrijke taak. Ongewenste taalverschijnselen moeten we tegenhouden door ze te schande te maken. Aldus dr. Jan Stroop. ...
»  136 reacties (Laatste reactie geplaatst op 8/01/07)


“Zet het Nederlands in de grondwet!”

15/10/04 | Els Ruijsendaal, historisch taalkundige

Voeren Vlaanderen en Nederland een serieus taalbeleid als ze elkaars televisieseries ondertitelen? Europa beschermt zijn taalminderheden, maar niet de nationale talen. Dat moeten de landen zelf doen. Maar vooral Nederland pakt dat niet ernstig genoeg aan. Als het Nederlands in België al in de grondwet zit, dan moet Nederland minstens dat voorbeeld volgen....
»  124 reacties (Laatste reactie geplaatst op 4/09/10)


Waarom nog zwaar tillen aan t of d...

15/10/03 | Frans Daems, Universiteit Antwerpen, dept. Linguïstiek en dept. Didactiek en Kritiek

Onze werkwoordsspelling stamt uit de tijd van de Verlichting. Wie dt-fouten schrijft is onzorgvuldig, slordig, ongeschoold, cultuurgebrekkig en dom. Wordt het niet eens tijd dat we komaf maken met dit vooroordeel?...
»  118 reacties (Laatste reactie geplaatst op 10/12/08)


“Laat allochtone ouders thuis hun eigen taal spreken”

19/05/05 | Greetje van den Bergh, intendant van het Vlaams-Nederlands Huis te Brussel

Moeten we allochtone ouders verplichten om Nederlands te spreken met hun kinderen? Dat vindt Nederlands Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk. Oud-Taaluniesecretaris Greetje van den Bergh gaat hiertegen in verweer....
»  113 reacties (Laatste reactie geplaatst op 14/04/10)


“Taalverloedering is de prijs voor meer communicatie”

22/04/05 | Chris Van Camp, o.a. gastcolumniste bij De Morgen

“Mensen die nog maar twee generaties geleden woordeloos in de vlammen van hun kachel staarden, communiceren nu volop.” Mogelijk krijgen we daarom steeds meer taalverloedering over ons heen. Chris Van Camp wil zich wel om de taalpurist bekommeren, maar dan het liefst met enig leedvermaak....
»  112 reacties (Laatste reactie geplaatst op 27/10/06)


Nederlands en Belgisch Nederlands zijn evenwaardig. Toch?

18/10/07 | Johan De Caluwe - Universiteit Gent

‘Het Belgisch-Nederlands is net zo goed een variëteit van het Nederlands als het Nederlands dat in Nederland wordt gebruikt’, weet Johan De Caluwe van de Universiteit Gent.  Is dat wennen voor de Nederlanders en aangenaam schrikken voor de Vlamingen, of zegt u: ‘Daar zijn we het toch al lang over eens!’?...
»  109 reacties (Laatste reactie geplaatst op 14/06/10)


“Vlamingen en Nederlanders moeten hun verschillen leren aanvaarden”

25/06/04 | Harold Polis, uitgeefredacteur bij Meulenhoff/Manteau

Vlaanderen en Nederland moeten elkaar beter leren kennen. Maar om dat doel te bereiken moeten we de mythe van een 'gedeelde cultuur' durven relativeren. "We moeten afstappen van eeuwige clichés en meer aandacht krijgen voor de boeiende verschillen tussen beide culturen." Dat stelt Harold Polis, uitgeefredacteur bij Meulenhoff/Manteau....
»  104 reacties (Laatste reactie geplaatst op 4/05/09)


‘Meertalig onderwijs is de norm, daar hoef je niet over te discussiëren’

2/05/07 | Piet Van de Craen, Vrije Universiteit Brussel

Komen er binnenkort meertalige scholen langs de taalgrens in België? Als het van de eerste minister van het Waalse Gewest afhangt, wel. De Vlaamse politici zien dat echter niet zitten. Vlaanderen heeft lang moeten vechten voor zijn eigen taal, het spook van de verfransing zweeft nog rond. Maar voor prof. Piet Van de Craen is deze taalstrijd passé: ‘In een tijd dat projecten met meertalig onderwijs zowel in Vlaanderen als in Wallonië volop hun vruchten afwerpen, mag meertalig onderwijs geen punt van politieke discussie meer zijn.’...
»  78 reacties (Laatste reactie geplaatst op 20/05/08)


Verloedert het Nederlands of vernieuwt het zich?

26/01/04 | Theo Janssen, hoogleraar Nederlandse taal en cultuur, Vrije Universiteit Amsterdam

"Klachten over taalverloedering zijn van alle tijden", zegt prof. Theo Janssen. En hij gaat nog verder: slecht spellen en je taal vol Engelse woorden stoppen, getuigt gewoon van slechte manieren. Mee eens? ...
»  72 reacties (Laatste reactie geplaatst op 28/03/07)


“Je kunt mensen niet verplichten Nederlands te spreken op straat.”

20/02/06 | Jantine Kriens, raadslid PvdA Rotterdam, www.jantinekriens.nl

“Wie veel vreemde talen hoort op straat, gaat zich op de duur ongemakkelijk voelen. Daarom moeten we de mensen verplichten Nederlands te spreken op straat.” De lont aan deze discussie werd aangestoken door burgemeester en wethouders van Rotterdam. Jantine Kriens relativeert. “Laten we eerst het verlangen organiseren, zodat mensen Nederlands wíllen spreken.”...
»  70 reacties (Laatste reactie geplaatst op 20/08/08)


De Nederlandse wat??

10/12/04 | Prof. Carel Jansen, hoogleraar Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Wie weet er eigenlijk dat de Taalunie bestaat? Hoe bekend is het dat de Taalunie de zorg heeft voor onze spelling? Wordt er over de naamsbekendheid en het imago van de organisatie niet veel te optimistisch gedacht, daar in dat prachtige pand in Den Haag?...
»  69 reacties (Laatste reactie geplaatst op 6/02/08)


Verlos ons van dwangmatig gestroomlijnde literatuur!

21/10/05 | Vital Baeken (‘Vitalski’), Antwerpse dichter, kunstenaar, performer

‘Onze lectoren grijpen tegenwoordig te vlug naar hun rode potlood’, stelt Vitalski. Daarmee klaagt hij de steriliteit aan waarmee uitgevers debuterende auteurs willen besmetten. Een bijna romantisch pleidooi voor het behoud van rommelige manuscripten in de Europese literatuur....
»  58 reacties (Laatste reactie geplaatst op 4/11/09)


Tot befs!

15/07/05 | Tom Naegels, Vlaams schrijver

Veel ouders en leraren maken zich zorgen over de slordige sms-taal van jongeren. Ze vinden dat die een goede beheersing van het Nederlands in de weg staat. De Vlaamse schrijver Tom Naegels deelt die zorgen niet. Hij vindt dat die klagende volwassenen eigenlijk geen recht van spreken hebben: “Ouders die klagen dat kinderen de taal niet meer kennen. Mijn ervaring is dat de meerderheid van die volwassenen het Nederlands net zo slecht beheerst.”...
»  58 reacties (Laatste reactie geplaatst op 4/03/08)


Algemeen Nederlands wordt boekentaal

21/11/04 | Prof. Frans Hinskens, Meertens Instituut en Vrije Universiteit Amsterdam

Het dialect verdwijnt, het etnolect verschijnt, het Standaardnederlands valt uit elkaar in regionale variëteiten, zoals Verkavelingsvlaams en Poldernederlands. Taal beweegt, zoveel is duidelijk. Maar waar gaan we naartoe? Volgens prof. Frans Hinskens is één evolutie duidelijk: binnenkort bestaat Standaardnederlands enkel nog op papier....
»  56 reacties (Laatste reactie geplaatst op 14/07/07)


Afrikaans is ook Nederlands

13/04/08 | Ena Jansen, Universiteit van Amsterdam

“Het Afrikaans maakt op de gemiddelde Nederlander een grappige, lachwekkende indruk”, zei men op een symposium in 1964. Niettemin won de schrijfster Elisabeth Eybers er wel de P.C. Hooftprijs mee. Is Afrikaans dan Nederlands? Geen twijfel mogelijk, zeg Ena Jansen. Het Afrikaans mag dan anders klinken dan het Nederlands, maar we mogen niet vergeten dat het Nederlands vandaag in eenzelfde smeltkroes evolueert als het Afrikaans destijds. In de taal waar het allemaal om draait, geeft ze haar argumenten. Ga zelf na in hoever ze volgens u gelijk heeft en reageer....
»  55 reacties (Laatste reactie geplaatst op 29/06/10)


“Niet alleen het ABN is bruikbaar Nederlands”

12/01/09 | Linde van den Bosch, algemeen secretaris Nederlandse Taalunie

Taaluniebaas Linde van den Bosch doet niet mee aan de paniekgesprekken over de verloedering van onze taal. “Dat het Nederlands anders klinkt in de kroeg dan in het parlement, is een teken van rijkdom”, stelt ze. “Het komt er wel op aan om het juiste Nederlands te kiezen voor de juiste situatie.” En wat is uw mening?...
»  54 reacties (Laatste reactie geplaatst op 29/11/09)


“Nederlands, let op uw zaak!”

24/05/06 | Jan Roukens, oud-medewerker van de Europese Commissie

“De EU omarmt tegenwoordig opnieuw haar veeltaligheid. Dit veeltalenbeleid bevestigt voor de Nederlandse en andere taalgemeenschappen de gelijkwaardigheid van hun talen in de EU. Het streven naar de culturele eenheidsworst in Europa is niet meer. De Europese Unie is geen natiestaat. Wij spreken Nederlands en met anderen spreken wij een taal naar keuze.» Tot die conclusie komt Jan Roukens na een decennium van angst dat het Nederlands onder het Europese gewicht zou verdwijnen. Of de strijd voor het behoud daarmee gestreden is? «Het is belangrijk dat we de Europese Unie er aan blijven herinneren dat ze zèlf met de burgers in hun eigen talen moet communiceren! Ook en vooral via het web.”...
»  52 reacties (Laatste reactie geplaatst op 12/10/06)


Maakt tweetalig onderwijs ons kapot?

21/05/03 | Prof. Ronald Soetaert, Universiteit Gent

Een kleine taal en cultuur moeten worden verdedigd tegen dominante talen, maar om te kunnen participeren aan de internationale communicatie moet men zo vlug en zo goed mogelijk op zijn minst tweetalig worden, het liefst in een 'belangrijke taal'. ...
»  51 reacties (Laatste reactie geplaatst op 18/07/10)


Nobelprijs of inktbrij?

20/12/05 | Drs. Hanneke Eggels, dichter/essayist

Elk jaar hopen België en Nederland op een Nobelprijswinnaar literatuur. Maar kunnen het proza en de poëzie van de Lage Landen zich wel meten met de grote wereldliteratuur? «Misschien spelen we te veel taalspelletjes», stelt Hanneke Eggels. Maken daardoor Belgische auteurs iets meer kans op de erepalm dan Nederlandse?...
»  48 reacties (Laatste reactie geplaatst op 12/10/06)


Creatief schrijven doet creatief lezen

17/02/05 | Marita de Sterck, jeugdauteur, docent literatuur & antropologie

Creatief schrijven verdient een vaste plaats in het basis- en secundair onderwijs, zo meent auteur, literatuurdocent en antropoloog Marita de Sterck. Volgens haar loopt er een lijn van creatief schrijven naar creatief lezen: schrijfopdrachten hebben een leesbevorderend effect. Mee eens?...
»  48 reacties (Laatste reactie geplaatst op 27/01/07)


Hou de oude letteren levend!

14/11/03 | Piet Verkruijsse, Universiteit van Amsterdam

Worden jongeren tegenwoordig nog warm gemaakt voor het Middelnederlands? De huidige lessen Nederlandse taal- en letterkunde bevatten nog amper historische taalkunde. Volgens Piet Verkruijsse behoren liefhebbers van oude Nederlandse teksten binnenkort tot een uitstervend ras. En dat zou doodjammer zijn. Of niet?...
»  45 reacties (Laatste reactie geplaatst op 23/01/10)


We mogen de Zuid-Nederlandse taalvariant niet weren

16/07/03 | Désirée Schyns, Departement Vertaalkunde Hogeschool Gent

We moeten meer taalvermenging toestaan, zegt Nederlander-in-Vlaanderen Désirée Schyns. Nee, niet meer Frans of Engels in het Nederlands, maar meer openheid voor Zuid-Nederlandse woorden. Literaire vertalers worden vaak geconfronteerd met de rode pen van Nederlandse persklaarmakers. ...
»  42 reacties (Laatste reactie geplaatst op 5/08/09)


Geef Afrika zijn talen terug!

29/01/07 | Jan Roukens, oud-medewerker van de Europese Commissie en bestuurslid van de stichting Nederlands

“Waarom laten we de inheemse volken van Amerika en Australië enkel hun eigenwaarde zoeken in whisky en niet in hun talen en culturen? Waarom geven we Afrikaanse volken niet het recht hun maatschappij op te bouwen zonder dat ze worden gehinderd door de Europese taalimperia?” Volgens Jan Roukens is ontwikkelingsbeleid ook een kwestie van internationaal taalbeleid. Niet mee eens? Reageer in het discussieforum van Taalschrift. ...
»  41 reacties (Laatste reactie geplaatst op 7/02/08)


“Meertalig onderwijs is een verrijking!”

17/11/05 | Prof. Piet Van de Craen, Vrije Universiteit Brussel

Steeds meer Nederlandse en Belgische scholen organiseren hun onderwijs niet enkel in het Nederlands, maar ook in het Frans, het Engels of een andere taal. Of dit de kwaliteit van het onderwijs aantast, zoals de critici beweren? «Integendeel» zegt Piet Van de Craen (Vrije Universiteit Brussel)....
»  40 reacties (Laatste reactie geplaatst op 7/12/08)


Schaf taaltoetsen voor studenten af!

4/09/09 | De Taalprof

Regelmatig komen ze in het nieuws: taaltoetsen voor aspirant-leraren of voor eerstejaars studenten van hogescholen of universiteiten. Vaak deugen ze niet, en ze hebben ongewenste effecten, betoogt de Taalprof. Afschaffen dus. Mee eens?...
»  40 reacties (Laatste reactie geplaatst op 31/01/10)


“Betaal anderstaligen hun cursus Nederlands terug”

21/03/05 | Ann De Schryver, lesgeefster Nederlands aan anderstalige volwassenen en praktijkassistent postacademische vorming Didactiek Nederlands aan Anderstaligen

Waarom zouden we het inschrijvingsgeld van cursussen Nederlands voor anderstaligen niet terugbetalen aan wie de cursus voltooid heeft? NT2-deskundige Ann De Schryver (Universiteit Antwerpen) doet er nog een schep bovenop: beloon cursisten als ze een cursus voltooien. Een brug te ver?...
»  37 reacties (Laatste reactie geplaatst op 28/10/08)


Weg met ‘Zoiets hebben van…’!

11/02/08 | Jan Hautekiet, radiopresentator en muzikant

Hoe is iemand ooit op de idee gekomen om zijn eigen twijfel of vaagheid te vertalen in de aanhef ‘Ik heb iets van ….’? Voor radiopresentator Jan Hautekiet hebben Koot & Bie de Nederlandse taal zeker verrijkt met hun vele taalvondsten, maar indringers zoals ‘Ik heb iets van …’ mogen van hem meteen weer verdwijnen. Kent u er ook zulke? Geef uw mening in het forum....
»  36 reacties (Laatste reactie geplaatst op 18/03/10)


Afkortingen: niemand kan ze de baas

28/04/06 | Hans Bennis, directeur Meertens Instituut (KNAW), www.meertens.knaw.nl

“Het maken van afkortingen wordt niet gestuurd door vastgestelde regels. Het is een klein stukje schrijftaalanarchie en wat mij betreft blijft dat ook zo.” En dus heeft prof. Hans Bennis geen bezwaar tegen daadkr., aantr. of zelfs het W8 ff uit het mobieltje van zijn dochter. Bent u ook een afkortingenanarchist?...
»  35 reacties (Laatste reactie geplaatst op 16/03/09)


Wetenschappers moeten leren communiceren in mensentaal

23/04/04 | Drs. Ann Van der Auweraert, Universiteit Antwerpen

Als wetenschappers op Mars wonen, dan woont het brede publiek op Venus. Als het over taal gaat tenminste. Beide partijen denken dat ze dezelfde taal spreken, maar ze geven dezelfde woorden vaak een volledig andere betekenis. Voor Ann Van der Auweraert is dat de voornaamste reden waarom de wetenschappelijke kennis zich zo moeilijk op een brede schaal laat verspreiden. Als docente wetenschapscommunicatie pleit zij voor communicatietrainingen in de opleiding van elke wetenschapper. Ook het ingewikkeldste onderzoeksrapport verdient mensentaal....
»  34 reacties (Laatste reactie geplaatst op 27/03/06)


Taal verandert? Niet zeuren maar meedoen!

28/06/09 | Felix van de Laar, socioloog, tekstschrijver en redacteur van Tekstblad, Antwerpen.

“Alle talen moeten meebewegen met de samenlevingen waar ze in gesproken worden”, stelt Felix van de Laar. Laten we dus niet zeuren over taalverloedering, maar “alle taalveranderingen gretig en nieuwsgierig volgen, net zoals we naar concerten en tentoonstellingen gaan.” Mee eens?...
»  34 reacties (Laatste reactie geplaatst op 19/09/09)


“Reclametaal mag niet!”

15/09/04 | Han Beijersbergen, schrijftrainer en tekstschrijver

Tegenover een leugen kan je de waarheid stellen. Maar leugens of suggesties zo verbergen dat ze waarheden lijken, dat is oplichterij. En precies dat doet reclame. Schrijftrainer Han Beijersbergen hakt op de reclametaal in. Mee eens?...
»  34 reacties (Laatste reactie geplaatst op 25/08/10)


Mogen we ‘hun hebben’ zeggen of jeukt dat bij u?

25/02/10 | Ludo Permentier

‘Onverschilligheid is de grootste vijand van onze taal’, zegt Ludo Permentier, ooit taaladviseur bij de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard. Toch verwondert hij zich erover hoe geërgerd mensen reageren op (vermeende?) taalfouten, zoals ‘hun hebben dat gewild’ of ‘hoe heeft hem dat geflikt?’ Is door het rood licht lopen of de verkeerde ingrediënten in een gerecht mengen misschien niet erger? Graag uw mening....
»  34 reacties (Laatste reactie geplaatst op 22/05/10)


Eén Europese werktaal is genoeg!

15/04/03 | Dr. Rieks Smeets, taalkundige, algemeen secretaris van de Nederlandse Unesco-commissie

In 2004 wordt de Europese Unie uitgebreid met tien leden. Daarmee komt het aantal officiële EU-talen op minstens twintig. Dat zal grote gevolgen hebben voor de taalregimes van de Europese instellingen. Ongetwijfeld zullen er weer stemmen opgaan die ervoor pleiten het aantal werktalen verder te beperken dan nu al het geval is. Dat is goedkoper, en efficiënt....
»  32 reacties (Laatste reactie geplaatst op 17/09/06)


De Nieuwe Rijken van het Nederlands

1/12/07 | Frans Hinskens (Meertens Instituut en Vrije Universiteit, Amsterdam)
Pieter Muysken (Radboud Universiteit, Nijmegen)

Velen klagen erover dat vooral jongeren het Nederlands steeds slechter beheersen. Het fenomeen zou worden veroorzaakt door de spreektaal van migrantenjongeren. "Klopt niet", zeggen taalonderzoekers Frans Hinskens en Pieter Muysken. "Veel migranten beheersen het Standaardnederlands uitstekend. Laten we ook eens kijken naar wat migrantenjongeren in hun Nederlands ook nog kunnen dat wij, kaaskoppen of zuiderlingen, niet kunnen." ...
»  28 reacties (Laatste reactie geplaatst op 10/01/08)


“Mooi Nederlands bestaat wél!”

20/10/06 | Prof. Koen Jaspaert

”Als mensen auto’s, muziek, bloembakken en vogelgezang in mooi en lelijk kunnen indelen, waarom zouden ze dat niet met klanken en zinswendingen van het Nederlands kunnen?” vraagt prof. Koen Jaspaert zich af. En toch besteden de media veel meer aandacht aan mensen die zich aan lelijk taalgebruik ergeren dan aan mensen die het Nederlands mooi vinden. Ten onrechte....
»  28 reacties (Laatste reactie geplaatst op 20/03/07)


Verliefd op het Nederlands

21/09/07 | Hugo Brandt Corstius

"Ik vond wiskunde veel spannender dan Nederlands. Daarom heb ik het nooit gestudeerd", zegt Hugo Brandt Corstius. Maar hij is zo verliefd op het Nederlands dat hij een afkeer heeft van spellingsruzies, immigrantendiscriminatie en angst voor Engels. ...
»  27 reacties (Laatste reactie geplaatst op 8/06/08)


“Kennis en vaardigheden sluiten elkaar niet uit”

20/12/06 | Jan T’Sas, hoofdredacteur Taalschrift

“Je kunt kennis en vaardigheden niet tegen elkaar afwegen zoals prei en wortelen”, zegt Jan T’Sas. “In modern onderwijs zijn beide noodzakelijk. Maar niet alle leraren (willen) weten hoe ze dat moeten aanpakken.” Daarmee reageert hij op het ‘kennisalarm’ dat na Nederland ook Vlaanderen beroert en waarbij vanuit sommige hoeken wordt gepleit voor de terugkeer van het pure geheugenwerk. Reageer in het discussieforum van Taalschrift....
»  26 reacties (Laatste reactie geplaatst op 1/07/07)


Ook taal is magie

8/01/08 | Ali Wauters

“Confronteer de taal met zichzelf en er ontstaat iets magisch, iets toverachtigs dat ons leidt naar ‘het niets dat alles is’ omdat het weigert iets te zijn…” Zo staat Ali Wauters stil bij 31 januari, de Gedichtendag van Nederland en Vlaanderen. Dan mag taal over de hele wereld wat méér zijn dan communicatie. Mogen we toveren met taal of vindt u dat veeleer voorbijgestreefde romantiek?...
»  25 reacties (Laatste reactie geplaatst op 10/02/08)


“Doe iets aan de ingebouwde decibellen”

19/06/07 | Joke van Leeuwen, www.jokevanleeuwen.com

‘Sommige presentatoren lijken aangeworven met het idee dat het alleen om de kijkcijfers, dus om het kijken gaat’, vindt Joke van Leeuwen. Ze trekt daarmee van leer tegen het schreeuwerige dat onze taal steeds meer lijkt in te palmen. Kan je anders gehoord worden dan met veel decibels?...
»  23 reacties (Laatste reactie geplaatst op 19/08/09)


“Hoe tweetaliger we zijn, hoe minder talen we spreken”

18/10/09 | Marc van Oostendorp

“We worden een soort Britten of Amerikanen die toevallig thuis nog hun eigen taal spreken”, vindt Marc van Oostendorp. Hoe meer en hoe beter we Engels spreken, hoe minder goed we Frans, Duits of andere talen kennen, stelt hij vast. Tweetaligheid tast onze geroemde meertaligheid aan. Of denkt u daar anders over? ...
»  23 reacties (Laatste reactie geplaatst op 15/12/09)


Laat leerlingen ook Frans spréken, niet enkel woordjes uit het hoofd leren

18/05/08 | Jan T’Sas, hoofdredacteur Taalschrift

Waarom spreken we steeds minder goed Frans? Omdat steeds minder leraren voortdurend Frans spreken in de les, zeggen onderzoekers. Maar ook omdat het onderwijs Frans nog altijd te weinig uitnodigt om Frans te spreken en de taal te waarderen. Ondanks hervormingen naar meer communicatief onderwijs moeten leerlingen vandaag nog steeds vooral woordjes en grammaticale vormen uit het hoofd leren. Laat ons alsjeblief Frans spréken, meester....
»  22 reacties (Laatste reactie geplaatst op 21/07/10)


“Het moet maar eens uit zijn met onze angst voor de literaire canon”

22/09/06 | Thomas Vaessens, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam

Het lezen van klassieke Nederlandse Literaire Meesterwerken, de canon, zit niet langer in het verdomhoekje. Dat stelt Thomas Vaessens van de Universiteit van Amsterdam. Het bewijs: dit jaar schreven zich aan Nederlandse universiteiten aanmerkelijk meer studenten in voor de BA-opleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Wie is nog bang van de klassiekers? ...
»  22 reacties (Laatste reactie geplaatst op 3/11/06)


Leeservaring is even belangrijk als kennis van de literatuur

5/03/07 | André Mottart (Universiteit Gent)

"Literatuuronderwijs dat aansluit op de leefwereld van leerlingen bevordert het inzicht in de structuur en functie van literatuur en literaire communicatie", zegt didacticus André Mottart. Met deze stelling verzoent hij twee kampen in een heftig debat. Of u zich daar ook mee kunt verzoenen?...
»  22 reacties (Laatste reactie geplaatst op 2/04/08)


Dialecten verdwijnen, of we dat nu leuk vinden of niet

6/12/08 | Wim Daniëls

Onze dialecten verdwijnen en dat leidt tot merkwaardige reacties, stelt taalkenner Wim Daniëls vast. Sommige mensen verdedigen luidkeels dialect, maar ze doen dat in de standaardtaal. Anderen spreken op het lachwekkende af een dialect waar ze niet mee zijn opgegroeid. “Het enige wat je nog kunt doen, is je dialect vastleggen en er zo lang mogelijk van genieten”, besluit Daniëls. En wat denkt u ervan?...
»  21 reacties (Laatste reactie geplaatst op 5/01/10)


Niet het Nederlands gaat teloor, maar…

6/11/07 | Piet van de Craen, Vrije Universiteit Brussel

“Het Nederlands behoort tot de grotere talen van de wereld en zal niet gauw verdwijnen”, stelt prof. Piet van de Craen. Geen enkele vreemde taal, hoe agressief ze ook binnensijpelt, kan daar verandering in brengen. Maar… “niet het Nederlands gaat achteruit, wel de kennis van andere talen dan het Engels.” Mee eens?...
»  21 reacties (Laatste reactie geplaatst op 25/09/09)


Niets is zo vanzelfsprekend als een verplichte literatuurlijst op school

26/12/09 | Marita Mathijsen - Universiteit van Amsterdam

“Met een flinke literaire bagage staan jongeren sterker in het leven, zowel economisch als psychologisch”, stelt Marita Mathijsen. Daarom hoort een stevige literatuurlijst thuis op elke middelbare school. Maar “leraren moeten hun leerlingen wel zo gek maken dat ze voor hun plezier zelf verder op zoek gaan naar het moois dat de Nederlandse literatuur te bieden heeft.” Hoe denkt u hierover? ...
»  20 reacties (Laatste reactie geplaatst op 1/03/10)


Jeugdliteratuur bestaat niet! (Volwassenenliteratuur trouwens ook niet)

21/01/05 | Willy Schuyesmans, journalist, lezer, auteur

Schrijven voor een doelgroep kan relevant zijn, schrijven voor een leeftijdsgroep is dat mijns inziens niet. Waarom heeft men het wel over kinderboekenschrijvers, maar bijvoorbeeld nooit over schrijvers voor bejaarden? En waarom vraagt men om de haverklap aan schrijvers als Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen of Guus Kuijer waarom ze voor kinderen schrijven, maar bijvoorbeeld nooit aan Hugo Claus of Hafid Bouazza waarom ze voor volwassenen schrijven?...
»  18 reacties (Laatste reactie geplaatst op 1/05/07)


“Zingen doe je in je moerstaal!”

29/05/04 | Johan Verminnen

“Taalvirtuozen als Freek De Jonge bewijzen elke dag opnieuw welke mogelijkheden onze taal heeft”, vindt de Vlaamse charmezanger Johan Verminnen. Voor hem hoeft het echt niet allemaal in het Engels. Zijn credo: “Als artiest ben je nog steeds het taalgevoeligst in je moedertaal.”...
»  16 reacties (Laatste reactie geplaatst op 20/06/08)


“Het schoolvak Nederlands kan geen vak apart zijn”

14/11/06 | Dirkje Ebbers, SLO, Enschede, www.slo.nl

“Nederlands integreren in andere schoolvakken betekent dat het vak Nederlands anders moet worden georganiseerd. En dat kan heel nuttig zijn.” Dat is de stelling van Dirkje Ebbers. En daarmee bedoelt ze niet dat het vak volledig moet verdwijnen. Of u er ook zo over denkt…?...
»  16 reacties (Laatste reactie geplaatst op 8/01/07)


Wat rijmt op Gedichtendag?

24/01/10 | Geert Buelens - dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Utrecht

Is Gedichtendag kortstondig hyperlawaai rond teksten die eigenlijk liever in stilte willen leven? Of is het net de enige manier om poëzie uit de anonimiteit en het gebrek aan belangstelling te halen? Dichter en columnist Geert Buelens bezoekt beide kampen, op zoek naar het antwoord. En hoe denkt u hierover?...
»  16 reacties (Laatste reactie geplaatst op 16/02/10)


Acteurs zijn geen taalopvoeders, waarom zouden ze ook?

20/11/09 | Wouter Hillaert, freelance theaterrecensent voor De Standaard en podiumredacteur bij rekto:verso

Tv-soaps met acteurs die geen Algemeen Nederlands maar tussentaal spreken, zouden dé oorzaak zijn van taalverloedering. “Belachelijk natuurlijk”, vindt theaterrecensent Wouter Hillaert. “Moeten acteurs niet in de eerste plaats goed acteren? Je kunt van voetballers net zo goed eisen dat ze analfabetisme bestrijden.” En hoe denkt u hierover? Reageer nu....
»  14 reacties (Laatste reactie geplaatst op 8/12/09)


Voorzieningenbeleid of probleemgericht beleid?

19/03/04 | Hugo Verdaasdonk, hoogleraar Marketing en Sociologie van het boek, Universiteit van Tilburg

Kunnen Nederland en Vlaanderen één gezamenlijk letterenbeleid volgen? Ja, antwoordt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Maar voer dan wel de vaste boekenprijs in en geef Vlaamse en Nederlandse auteurs evenveel subsidies. Of de letteren daar beter van worden, is volgens Hugo Verdaasdonk echter helemaal niet zeker...
»  13 reacties (Laatste reactie geplaatst op 10/11/07)


Hij die de langste heeft, wint

15/05/09 | Jan Van den Bossche

Waarom is Engels dé wereldtaal en niet het Nederlands? Volgens Jan Van den Bossche is er maar één verklaring: de Engelsen hebben hun stempel op de wereld gedrukt. Fraai was het lang niet altijd, maar het heeft gewerkt. Waarom gebruiken de Nederlanders meer Engelse woorden dan de Vlamingen? Graag uw mening....
»  13 reacties (Laatste reactie geplaatst op 10/07/09)


Computers hoeven geen Nederlands te kunnen verstaan

25/06/03 | Marc van Oostendorp, Meertens Instituut

Al geef je programmeurs van vertaalcomputers er nog vijftig jaar bij, de vertaalcomputers zullen er nooit in slagen de perfecte vertaling af te leveren. Daarvoor verloopt de menselijke communicatie te subtiel, te genuanceerd, te rijk. En laat de overheid asjeblief ophouden met belastinggeld uit te geven aan de ontwikkeling van computers die Nederlands moeten verstaan. Er zijn wel zinvoller bestedingen....
»  13 reacties (Laatste reactie geplaatst op 20/11/05)


“Literaire tijdschriften zijn er voor schrijvers, niet voor lezers!”

1/02/09 | Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap Universiteit van Amsterdam

“Literaire tijdschriften moeten het niet hebben van hun publiek, ze moeten het hebben van hun auteurs”, zegt Lisa Kuitert. Maar met hun steeds dalend aantal abonnees lijken ze ten dode opgeschreven. Wat moeten we daaraan doen: ze afschaffen, er meer geld in stoppen of alles overhevelen naar internet? “Toch behouden”, pleit Lisa Kuitert, “in papieren vorm en ondanks het geringe aantal abonnees.” Hoe denkt u daarover?...
»  12 reacties (Laatste reactie geplaatst op 26/11/09)


“We moeten jongeren vooral zin doen krijgen in lezen”

9/03/09 | Rudi Wuyts, vakdidacticus, Universiteit Antwerpen

Moet je leerlingen enkel geven wat ze graag lezen en de grote literatuur uit de weg gaan? Lerarenopleider Rudi Wuyts wakkert het debat over de literaire canon op school aan. “Sommige leerlingen zullen Kaas of andere grote werken ooit wel lezen, anderen zullen niet zo ver geraken. Maar we moeten er op school vooral voor zorgen dat ze blijven lezen.” Denkt u daar ook zo over?...
»  12 reacties (Laatste reactie geplaatst op 8/06/09)


Moeten we verder leven zonder standaardtaal?

10/09/08 | Joop van der Horst en Frans Daems

“Een nieuwe taalcultuur staat voor de deur, die we nog maar nauwelijks kennen; maar we zullen wel moeten wennen aan een leven zonder standaardtaal”, voorspelt prof. Joop van der Horst. “Zo’n vaart zal het niet lopen”, vindt prof. Frans Daems. “De vele andere taalvariëteiten zijn misschien gelijkwaardig geworden aan het Algemeen Nederlands, maar het A.N. heeft nog altijd het grootste bereik. Daarom is het als het ware nog net iets gelijkwaardiger.” Twee deskundigen, twee colums, twee meningen. En wat denkt u ervan? ...
»  12 reacties (Laatste reactie geplaatst op 14/12/08)


Schaf papieren vaktijdschriften af!

7/03/08 | Marc van Oostendorp, Meertens Instituut

“Nogal wat wetenschappers vinden dat een goed artikel alleen met een ganzenveer kan worden geschreven”, stelt Marc van Oostendorp vast. En dus worden er op kosten van de belastingbetaler nog altijd wetenschappelijke boeken en tijdschriften gepubliceerd op papier, terwijl ze veel goedkoper en toegankelijker zouden zijn in pdf-formaat op het web. Schaf dergelijke ouderwets geworden publicaties toch af!...
»  10 reacties (Laatste reactie geplaatst op 8/06/08)


Verrijkt straattaal de Nederlandse taal of maakt ze haar kapot?

8/04/10 | I. El Hadioui, stadssocioloog

Gaat het Standaarnederlands kapot aan straat- en chattaal? “Er zijn jongeren die gemakkelijk kunnen ‘switchen’ van straattaal naar standaardtaal”, weet stadssocioloog Iliass El Hadioui. “Maar het grote probleem is dat lager opgeleide jongeren die ‘switch’ niet kunnen maken.” Dat is een gevaar voor onze standaardtaal én voor de kansen van die jongeren in onze maatschappij. Denkt u daar ook zo over?...
»  10 reacties (Laatste reactie geplaatst op 18/05/10)


Boeken zijn geen binnenbrandjes

4/04/07 | Prof. dr. Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse Letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Alle gerespecteerde grote Vlaamse en Nederlandse kranten hebben hun eigen boekenbijlagen. Maar inhoudelijk doen die bijna allemaal hetzelfde: elkaar achterna hollen. Dat stelt Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse Letterkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, vast. Hij pleit voor meer originele, eigengereide boekenbijlagen. Mee eens?...
»  7 reacties (Laatste reactie geplaatst op 19/04/07)


Zet de taalleerder weer centraal!

22/02/04 | Kris Van den Brande, directeur Steunpunt NT2 Leuven

Allochtone moeders zijn niet op zoek naar een cursus waarin ze in het Nederlands pannenkoeken leren bakken. Ze willen het Nederlands van hun kinderen op school leren begrijpen. Waarom komen velen dan toch bij de pannenkoeken terecht? Kris Van den Brande is formeel: het wordt dringend tijd dat we ons bezinnen over het onderwijs Nederlands als Tweede Taal. ...
»  7 reacties (Laatste reactie geplaatst op 15/03/04)


Maakt het prijzencircus de literaire kritiek monddood?

9/11/08 | Erik Spinoy, literatuurwetenschapper en dichter

Wie een boek schrijft, maakt steeds meer kans om in de prijzen te vallen. Het aantal literaire prijzen neemt toe. Maar tegelijk verschrompelt de literaire kritiek in de pers en literaire tijdschriften verdwijnen in de marge. Moet het traditionele literaire gezag wijken voor het prijzencircus? Of spelen hier andere mechanismen? Literatuurwetenschapper en dichter Erik Spinoy ziet drie mogelijke trends. Discussieer mee!...
»  7 reacties (Laatste reactie geplaatst op 9/08/10)


Nederlandstalige tv-programma's ondertitelen? Soms kan je niet anders!

15/06/08 | Ruud Hendrickx, taaladviseur van de Vlaamse publieke omroep VRT

Nederlanders verstaan Vlaams en Vlamingen verstaan Nederlands. Het verschil in tongval tussen beide taalgroepen is dan ook zelden een argument om tv-programma's te ondertitelen. Tenzij de acteurs van dienst niet goed articuleren, en laat dat nu net een groeiend probleem zijn. Volgens taaladviseur Ruud Hendrickx is ondertitelen soms bittere noodzaak. Denkt u daar ook zo over?...
»  5 reacties (Laatste reactie geplaatst op 4/09/08)


De beste biografie is een boodschappenlijstje

11/04/09 | Door: Vitalski

De film ‘Marie-Antoinette’ is volgens Vitalski een goed voorbeeld hoe je een biografie verknoeit. Als je een literaire biografie schrijft of verfilmt, begin ze dan niet te mengen met je eigen gedachten en emoties. Als het leven van een mens al dramatisch en spannend genoeg was, geef zijn biografie dan gewoon de vorm van een boodschappenlijstje. Of toch maar niet?...
»  3 reacties (Laatste reactie geplaatst op 6/05/09)


“Stijl hoeft geen wetenschap te zijn”

29/06/06 | Luc De Vos, columnist en lead-zanger van Gorki

“Stijl hoeft geen wetenschap te zijn” vindt columnist Luc De Vos. Maar pleiten voor korte zinnen en de taal van Hemingway doet hij wel. Met een knipoog en een puntkomma. ...tekstgroottekleinmiddelgroot

recente reacties

04/09/10 | Johan Nijhof:
"Ons zittende kabinet werkt aan een grondwetsherziening en het Nederlands..."
“Zet het Nederlands in de grondwet!” Discussieer mee »

25/08/10 | ed van der meulen:
"Ja wat gebeurt er NU: Reklame op de TV en..."
“Reclametaal mag niet!” Discussieer mee »

09/08/10 | locker:
"Leuk dat ik dit nu pas lees. Graag verwijs ik..."
Maakt het prijzencircus de literaire kritiek monddood? Discussieer mee »

27/07/10 | Johan Nijhof:
"Daarin ben ik het helemaal eens met Friso Metz. Autodeler..."
Zestigduizend autodelers kun je niet negeren Discussieer mee »

26/07/10 | Friso Metz:
"Wat is er mis aan het woord autodelen? Dit verschijnsel..."
Zestigduizend autodelers kun je niet negeren Discussieer mee »

23/07/10 | Antal van den Bosch:
"Het Groene Boekje bevat een mooie selectie van Nederlandse woorden,..."
Zestigduizend autodelers kun je niet negeren Discussieer mee »