home > discussie > “Betaal anderstaligen hun cursus Nederlands terug”

discussie

“Betaal anderstaligen hun cursus Nederlands terug”

Ann De Schryver, lesgeefster Nederlands aan anderstalige volwassenen en praktijkassistent postacademische vorming Didactiek Nederlands aan Anderstaligen - 21/03/05

Waarom zouden we het inschrijvingsgeld van cursussen Nederlands voor anderstaligen niet terugbetalen aan wie de cursus voltooid heeft? NT2-deskundige Ann De Schryver (Universiteit Antwerpen) doet er nog een schep bovenop: beloon cursisten als ze een cursus voltooien. Een brug te ver?

Zou u een goede Belg zijn? Probeer het met één van de vragen uit de ‘Belg-test’ die Bert Kruismans en Peter Perceval meegeven in hun boek ‘België voor beginners’:
Het is mooi weer. Wat doet u?
a) U staat drie uur in de file om in Blankenberge een ijsje te gaan eten van 8 euro.
b) U wast de auto.
c) U werkt met lange tanden vijf kilo vlees naar binnen die u zelf op een houtskoolvuurtje heeft laten verkolen.
Keuze gemaakt? Noteer nu uw score: A = 3 punten, B = 1 punt, C = 5 punten

Nee, dit is natuurlijk niet ernstig bedoeld. En evenmin ben ik zonder meer van mening dat ‘inburgering’ met een ‘echte’ test moet eindigen. Een standpunt dat ik echter wel wil verdedigen, is dat inburgering een kwestie van geven en nemen is en dat belonen volgens mij meer uithaalt dan straffen...

Gratis cursussen?

In België zijn cursussen Nederlands voor anderstaligen tot op halfgevorderd niveau vrij van inschrijvingsgeld, voor gelijk wie. Er wordt enkel een – in de meeste scholen vrij beperkte – bijdrage in de werkingskosten gevraagd. In mijn eigen lessen stel ik vast dat gratis cursussen cursisten veel gemakkelijker doen afhaken, zelfs al zou er voor de inburgeraars onder hen een boete dreigen. Niet dat ik er voorstander van ben dat de inburgeraars hun – sinds 1 april 2004 ook in België verplichte – inburgeringstraject grotendeels zelf moeten bekostigen (een situatie die nu in Nederland reëel dreigt te worden), maar een financiële bijdrage in verhouding tot het inkomen lijkt me interessanter dan gratis cursussen.

De motivatie voor een taalcursus zou in principe niet extern mogen zijn, maar waarom geen handje toesteken door ook wat externe – lees: financiële – druk op te leggen? In plaats van cursussen gratis te maken, waarom niet het inschrijvingsgeld terugbetalen aan wie de cursus voltooid heeft? Ik zou persoonlijk zelfs nog een stapje verder durven gaan: betaal niet enkel het inschrijvingsgeld terug, maar beloon de cursist ook voor zijn volgehouden inspanning. Financieel of op een andere manier... Ik denk niet dat het de overheid zoveel meer zal kosten dan de gratis inschrijvingen voor cursisten van wie een pak afhaakt... Een initiatief dat overigens op heel kleine schaal ietwat in de richting gaat van belonen in plaats van straffen, is het NT2-pocketwoordenboek dat cursisten bij het Brusselse Huis van het Nederlands (centrum voor o.a. de centrale intake van nieuwkomers) krijgen na het volgen van de eerste tien lessen van een cursus. Veel cursisten haken tijdens de eerste weken af, een kleine aanmoediging om over die eerste drempel te geraken dus...

Wie betaalt de rekening?

We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we mensen moeten laten betalen voor iets waartoe we ze verplichten… Maar als we ook zelf een euro in het zakje doen door te belonen, dan eigenlijk wel... ‘Nieuwkomers betekenen een verrijking voor de maatschappij, op voorwaarde dat ze de kans krijgen om zich volledig te ontplooien in hun nieuwe omgeving’, stelt Ignace Fermont van het Vlaams Minderhedencentrum in Brussel in het tijdschrift ‘Les’. Als zowel de nieuwkomer als de Belg een (financiële) inspanning levert, komen we misschien van WIN (Wet Inburgering Nieuwkomers) naar win-win...

Literatuur:

» Kruismans, B. en P. Perceval: België voor beginners. Leuven, Uitgeverij Van Halewyck, 2004.
» “Inburgering in Vlaanderen. Van onthaal- naar inburgeringsbeleid”, Ignace Fermont in Les, tijdschrift voor docenten aan (jong)volwassen anderstaligen, 19de jg., nr. 109, februari 2001, p. 10-13.

archief

reacties


Goele Janssen - 22/03/05

Uitstekend en sympathiek idee!


Peter Kleiweg - 23/03/05

Waarom zou je een vluchteling in BelgiŽ Nederlands laten leren? Heb je in BelgiŽ niet veel meer aan het Frans?

Ik weet niet wat het doel is van taalcursussen voor buitenlanders in BelgiŽ. In Nederland is het als deel van de verplichte inburgeringscursussen voornamelijk bedoeld om asielzoekers het leven zuur te maken, een tactiek die werkt, gezien het ongekend lage aantal mensen dat nog asiel aanvraagt in Nederland, in vergelijking met andere Europese landen. Terugbetaling van cursusgeld zou in dit beleid contraproductief zijn. Overigens ben je als je Nederlands spreekt als vluchteling in Nederland niet per se beter af. Zelfs jongeren voor wie Nederlands de moedertaal is worden gedeporteerd naar landen waarvan ze de taal en cultuur niet kennen.


Margoo - 23/03/05

Ik sta volledig achter je, Ann. Hopelijk komt het gelanceerde idee bij de juiste mensen terecht.


Jan Debecker - 23/03/05

Alhoewel ik niet vertrouwd ben met de cursussen nederlands voor anderstaligen, vind ik de problematiek rond de "inburgering" zeer belangrijk, en moeten alle mogelijkheden bestudeerd worden die een vreedzaam samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden kunnen bevorderen.
Toch zou ik bij dit voorstel willen opmerken dat het ogenblik van de toekenning van een "beloning" na het succesvol afronden van een cursus liefst niet te ver in de toekomst mag liggen. Ik kan mij voorstellen dat vele nieuwkomers nog niet veel plannen maken op lange termijn, maar in eerste instantie bezorgd zijn over een woonst en werk, en dat hun motivatie voor het volgen van een taalcursus niet opgekrikt wordt met een, zelfs aanzienlijke, premie over pakweg 3 of 4 jaar. Daarom pleit ik voor een jaarlijks reŽel inschrijvingsgeld dat in juni, na het slagen voor de examens, terugbetaald wordt aan de cursist (met eventueel een supplement...). Op deze wijze wordt aan de cursist bij de inschrijving een reŽel voordeel binnen een redelijke termijn beloofd (en toegekend).


Thera Van Lakeveldt - 23/03/05

Het idee van Ann De Schrijver vind ik het overdenken meer dan waard. Het is vooral constructief.
Misschien weet Peter Kleiweg dat niet, maar in BelgiŽ spreekt 40% van de bevolking Nederlands! Als je in dit land iets wilt betekenen, zul je Nederlands moeten spreken. Zelfs Elio di Rupo, het boegbeeld van Franstalig BelgiŽ, probeert die taal redelijk te leren beheersen. Het lukt hem elke maand een beetje beter. Tongen fluisteren dat hij best eens premier zou willen worden van het drietalige BelgiŽ. Zonder een behoorlijke kennis van de taal van de grote meerderheid van de Belgen lukt dit echt niet. De jaren vijftig zijn definitief voorbij. De heer Kleiweg, wiens zuurheidsgraad in enkele reacties wat hoog is, zou zijn kennis op dit gebied wat bij kunnen spijkeren. Wie stelt er nu Frans voor in Nederlandstalig BelgiŽ van nu! Enige bescheidenheid lijkt me op terra incognita wenselijk.


Hilde Asaert - 24/03/05

Hey Ann, uiteraard moeten die cursussen gratis zijn. En daarbovenop nog een beloning: een trip naar het hellend vlak van RonquiŤres (kennismaking met Belgische absurditeit), gevolgd door een bezoek aan het Stripmuseum in Brussel (kennismaking met Belgische genialiteit) afgerond met een heus Belgisch mosselsouper met friet ŗ volontť (kennismaking met Belgische keuken en Bourgondische mentaliteit). Als de inburgeraars dat allemaal zonder verpinken doorstaan, mag je ze pas een diploma geven, vind ik.


Christian Vandekerkhove - 24/03/05

Je vangt meer vliegen met honing dan met azijn...

Voor de buitenlanders die langdurig in het Nederlandstalige deel van BelgiŽ zullen verblijven, is een degelijke basiskennis van het Nederlands onontbeerlijk. Zowel voor hen als voor de andere burgers. Een eigen financiŽle inbreng voor het bekostigen van een cursus werkt zeker motiverend, dit weten we van tal van opleidingen die, ofwel gratis, ofwel tegen betaling worden verstrekt. En er kan altijd een uitzondering worden gemaakt voor wie het echt niet kan betalen (echt in de zin van werkelijk, reŽel).

Wie de cursus met succes afrondt, mag mijns inziens terugbetaald worden. Ook dit werkt motiverend.
De gemeenschap (dus wij) geeft graag geld uit aan zaken die resultaat opleveren.

Dit komt toch alle partijen ten goede!


Lena V. - 24/03/05

Beste Peter Kleiweg ťn Thera Van Lakeveldt,

Even een groot misverstand uit de wereld helpen: je kan in BelgiŽ inderdaad meer aanvangen met Nederlands dan met Frans, omdat het Nederlands er het meest gesproken wordt. Dat is dus geen 40% van de bevolking. 6.000.000 van de 10.300.000 Belgen spreken Nederlands. Reken daarbij nog de Nederlandstaligen die in Brussel wonen (een minderheid van de 1.000.000 Brusselaars, maar toch), en je komt wellicht gemakkelijk aan 60% Nederlandtaligen.

Vriendelijke groet,
Lena V.


Felix van de Laar - 24/03/05

Het is wel grappig om dit betoog te lezen - waar ik de zin wel van inzie - terwijl het andere artikel in ditzelfde Taalschrift gaat over mensen die in bedrijven in Nederland en Vlaanderen doodleuk in het Engels met elkaar communiceren. De ultieme toetssteen is (dus) niet de beheersing van het Nederlands, maar het beschikken over de vaardigheid om op alle vlakken die ertoe doen met je medemensen te communiceren, in welke taal dan ook.
En inderdaad, wie er in BelgiŽ voor kiest om Frans te leren in plaats van Nederlands, maakt het zichzelf wat moeilijker om op de arbeidsmarkt in Vlaanderen te funtioneren. Maar je ontsluit er wel weer een groter stuk van de rest van Europa en Afrika mee.
Ik heb groot respect voor mensen die, met een lage opleiding, op latere leeftijd n'importe welke tweede taal leren. Dus een beloning past in dat beeld. En het zou die captains of industry en die begenadigde voetballers sieren als ze het goede voorbeeld gaven, want hoe meer twee- of meertaligen er rondlopen, hoe beter het is.


Mustafa - 24/03/05

Ik bin total akkoord met het concept, maar ik kan niet accepteert dat iemand bloquieert mijn motivatie voor mij is personnlijk .
De beloning is belangrijk maar het soort is ook belangrijker (ik will niet hetzelfde woordenboek krijgen elke jaar).
De school of het ministerie moeten meer activiteit organisereet dat stimulereet de motiviatie .


Mustafa belghmaidi
Student (VUB-CVO-khnb brussel)


M+ļ Bart Thomasse - 24/03/05

Ik vind het een prachtig idee. Niet alleen worden de cursisten aangemoedigd werkelijk iets te leren, ook financieel lijdt de regering minder schade aan afhakende leerlingen.

Op www.peperklips.tk - Peperklipsplus vindt u een forum waarop op dit moment het lesmateriaal in deze nieuwe typografie wordt gepromoot. De gedachte is in het kort: maak duidelijk onderscheid tussen de visuele weergave van het Nederlands (Nederland, BelgiŽ en Suriname) en de andere talen, zodat de herkenbaarheid en daarmee de leerbaarheid ervan toeneemt.
Natuurlijk bent u ook daar van harte welkom om deel te nemen aan de discussie aldaar.


Dick A. van den Toorn - 24/03/05

Het moge toch een iedere weldenkend mens, neerlandist of niet, binnen de kortste keren duidelijk zijn, dat het idee van Ann de Schryver op termijn enorme voordelen zal bieden. Voor alle streken in de wereld waar het Nederlands en varianten daarvan worden gebruikt dan wel worden verstaan. Op welke terreinen deze 'enorme voordelen' zich zullen manifesteren? Nogal voor de hand liggend: op cultureel, politiek en - tja, ik ben nu eenmaal een 'Ollander - op economisch gebied. Om het laatste punt te accentueren: Anns investering verdient zich heus dubbel en dwars terug! Over het aspect 'goodwill' heb ik dan nog niet eens gerept/'gerapt'.


Michel Martens - 24/03/05

Peter Kleiweg schrijft: 'Waarom zou je een vluchteling in BelgiŽ Nederlands laten leren? Heb je in BelgiŽ niet veel meer aan het Frans?'

Het antwoord is simpel: een asielzoeker dient in Nederlandstalig BelgiŽ om dezelde reden Nederlands te leren als in Nederland, namelijk om het inburgeringsproces te stimuleren en te vereenvoudigen en zodoende een volwaartdig lid te kunnen worden van de maatschappij. In BelgiŽ is 60% van de bevolking (niet 40% zoals elders wordt beweerd) Nederlandstalig. Zelfs als dat maar 10% was dan was het nog noodzakelijk. Als je in de Oostkantons gaat wonen dien je ook Duits te kennen wil je boodschappen doen, de lokale krant lezen of mee te doen aan het sociale leven.

Frans dien je natuurlijk te kennen, eventueel te leren, als je in het Franstalig landsgedeelte woont, om dezelfde reden dat je Nederlands dient te kennen/leren in Nederland of Vlaanderen. Het klopt trouwens dat heel wat Franstaligen die een zekere nationale bekendheid genieten meer en meer hun best doen om ook Nederlands te leren. Dat geldt niet enkel voor politici maar ook voor veel bekende sporlui. Soms is dat gewoon opportunisme, vooral dan bij politici, maar vele anderen voelen het gewoon als een noodzaak.

Frans mag dan mondiaal nog altijd wel een belangrijke taal zijn, in BelgiŽ is ze slechts een van de drie nationale talen en niet eens die met het grootst aantal sprekers.

Om al die redenen, Peter Kleiweg, heb je in het Nederlandstalig gedeelte van BelgiŽ NIET veel meer aan het Frans, alhoewel je dat er altijd bij mag nemen natuurlijk.


Gregory - 24/03/05

Pro en contra argumenten

Pro : als je moe bent is een beloning heel goed om niet meer moe te zijn! Als het gevolg ga je naar de les !

Contra : een beloning voor Nederlandse cursussen creŽert een discriminatie tussen de vershillende talen die geleerd zijn.

Contra : Is een beloning echt nuttig om Nederlandse lessen te volgen? De beste beloning is daarna de mogelijkheid met andere personen spreken tijdens de werkuren (collega's, klanten, ...). Je brengt een positieve invloed voor uw onderneming. En misschien ben je beloond met de speciale verloven (educational leave).


Thera van Lakeveldt - 25/03/05

Ik merk nu pas dat ik op 23/03/05 abusievelijk in plaats van 60% 40% heb ingetikt. Mijn verontschuldigingen. 60% van de Belgen is Nederlandstalig.


Valentina Carrara - 25/03/05

In het alle gemeen ben ik niet zoveel akkoord met tallessen gratis volgen, omdat is geld een soort van herkenning van de waard van de leraar. In het bijzonder, denk ik toch wel dat voor studenten die werken niet, het is belangrijk om een hulp te geven. Een kwestie van persoonlijke motivatie is een verschillende ding van een kwestie van zonder geld zitten!
In verband met de finale beloning, ik zou niet aan teruggeld denken, maar liever andere manieren: cultuurbons, gereduceerde ingang naar tentoonstellingen, enz.
De terugbetaling zou de leswaard aan een financiŽle transactie reduceren.


Luc - 25/03/05

Thera Van Lakeveldt: Wie stelt er nu Frans voor in Nederlandstalig BelgiŽ van nu!

Ik. Niet dat ik niet besef dat het Frans geen kans meer maakt in Vlaanderen, zo realistisch ben ik wel. Maar als het op motiveren en stimuleren aankomt zou ik toch het Frans boven het Nederlands willen plaatsen. Het promoten van het Frans vind ik in ieder geval stukken zinvoller dan het promoten van het Nederlands, zeker in deze tijd van toenemende internationalisering. Waarom zou je anderstaligen willen opzadelen met het Nederlands als ze met het Frans veel verder kunnen geraken in Europa ťn ze zich bovendien met dat Frans ook best nog verstaanbaar kunnen maken in Vlaanderen?


Frans Daems - 26/03/05

De idee van Ann De Schryver lijkt mij uitstekend om taalleerders te motiveren om de taalcursus te blijven volgen en af te maken. Het is een ogenschijnlijk simpele, maar voor mijn gevoel een verstandige want sympathieke vorm van externe motivatie, veel verstandiger dan gratis cursussen.

Een ander element om de externe motivatie te bevorderen zou erin kunnen liggen het bewustzijn te versterken dat je in Vlaanderen het Nederlands voldoende goed moet beheersen voor Ďempowermentí: voor werk (en vinden van werk), voor contacten met de school en de buurt, kortom voor deelname aan de Belgisch-Vlaamse of de Nederlandse samenleving. Tussen haakjes, buiten BelgiŽ zou men mogen gaan beseffen dat BelgiŽ geen tweetalig land is, maar een land met twee taalgebieden. Hoe weinig de Vlaamse (Nederlandstalige) gemeenschap en de Franstalige gemeenschap met elkaar te maken hebben wordt geÔllustreerd door de overzichten van de tv-programmaís in de Nederlandstalige en de Franstalige editie van de gratis krant Metro. De Vlaamse en de Franse versie nemen exact twee maal eenzelfde zender op: BBC1 en MTV; maar geen enkele zender van de andere gemeenschap. Wie als oud- of nieuwkomer in Vlaanderen wil participeren en emanciperen moet dus Nederlands beheersen en heeft niets aan Frans, net zoals oud- of nieuwkomers in Nederland er niets aan hebben te beginnen met Engels of Frans. Het verwerven van die vreemde talen is pas later aan de orde, en dan alleen maar voor diegenen die voldoende bagage hebben of kunnen verwerven om naar leidinggevende functies door te gaan. Laten we dus asjeblief met twee voeten op de grond staan!

Externe motivatie is niet genoeg. Wanneer de lessen Nederlands didactisch zo opgezet worden dat de cursisten ervaren dat ze de taal echt verwerven en dat ze zich daardoor buiten de cursus kunnen waarmaken, dan wordt gewerkt met de meest effectieve vorm van motivatie: interne. We mogen ons gelukkig prijzen dat tal van NT2-docenten in hun cursussen daarop mikken.


Maurice Vandebroek - 26/03/05

"Waarom zou je anderstaligen willen opzadelen met het Nederlands als ze met het Frans veel verder kunnen geraken in Europa ťn ze zich bovendien met dat Frans ook best nog verstaanbaar kunnen maken in Vlaanderen?"

Het hangt er maar van af in welke mate en in welke kringen die anderstalige zich wil integreren.

Een Portugese of Italiaanse zaakgelastige van een havenbedrijf die een paar jaar in Antwerpen komt wonen zal het niet nodig hebben om Nederlands te leren. Met Frans of Engels kan hij wel in de meeste winkels terecht, zijn ondergeschikten zullen wellicht de taal gebruiken die hij verkiest, en als hij zich toch wil aansluiten bij de plaatstelijke Rotary Club of de Antwerpse Yachtclub zal zijn onkunde van het Nederlands waarschijnlijk geen belemmering zijn.

Een politieke vluchteling uit Rwanda kan in winkels wel terecht met Frans en met wat goede wil ook bij de administratieve diensten en op het werk, als hij geluk heeft. Als hij het daarbij wil houden, dan hoeft hij inderdaad geen Nederlands te leren. Hij zou eventueel terechtkunnen bij de Rotary of de Yachtclub met z'n Frans, maar of hij daar welkom is, is wat anders. Waarschijnlijk heeft hij ook niet veel behoefte om 'verder te geraken in Europa', maar wel om te functioneren in de buurt, in de dagelijkse omgang, tegenover de mensen op de school van zijn kinderen, ... Als hij ervoor kiest om niet geÔsoleerd te worden in het toch wel kleine kringetje van land- en lotgenoten, dan komt dat Nederlands toch verdomd goed van pas, om verder te raken dan alleen 'zich verstaanbaar kunnen maken'.

Neen, hoor, wat mij betreft mogen ze dat ideetje van Ann De Schryver morgen invoeren. En als wij autochtonen dan met z'n allen proberen om niet onmiddellijk dialect te praten tegen die anderstaligen die net een cursus Nederlands begonnen zijn of beŽindigd hebben, dan komen we die mensen ook nog een eindje tegemoet. Laten we ze eerst maar gewennen aan het Nederlands zoals zij het leren of geleerd hebben, het dialect en het Verkavelingsvlaams pikken ze wat later vanzelf wel op.


Pascale Giet - 29/03/05

Ik denk dat het beloning zal geen invloed hebben op mensen die echt gemotieveren zijn. Hun bedoeling is het taal te leren! Als er een beloning zal plaats vinden moet het in relatie met het cursus zal zijn. Ik denk dat een beloning van geld zal sommige cursisten beinvloeden.


Jan Van Vaek - 29/03/05

Het idee om een 'studieloon' uit te keren aan mensen die de cursus 'Nederlands voor anderstaligen', lijkt me uiterst positief. In een kennismaatschappij kan en mag men studeren immers niet enkel bekijken als een investering voor later. Concrete en directe incentives hebben zonder twijfel een directe pedagogische meerwaarde.

Ook nu betaalt de overheid reeds varianten op een studieloon: een studiebeurs is immers ook een vorm van verloning voor diegene die niet in staat is om onderwijs te betalen. Spijtig dat beurzen tot hiertoe vooral waren gericht op hoger onderwijs en niet steeds terecht komen bij diegenen die ze het hardst nodig hebben. Iedereen weet dat de democratisering van het onderwijs niet voltooid is en dat het vooral de sociaal sterkeren zijn zijn die in het hoger onderwijs terecht komen. Ann's voorstel is een mooie en logische stap naar meer sociale rechtvaardigheid.

Jan Van Vaek, praktijkassistent Universiteit Gent


Mbakata Safu Antoinette - 5/04/05

Ik ben tegen beloning.
Ik vind dat de beloning niet nodig is.
De studenten moeten gemotiveerd zijn, om Nederlands te leren
voor henzelf of voor hun werk of om meer kennis van talen te hebben.


Antoinette


Johan Nijhof - 5/04/05

Nu zit ik dan ineens zelf in zoín situatie. Alle geleerde talen, Duits, Frans, Zweeds, en half geleerde als Italiaans, Bulgaars, niets daarvan helpt om de kloof te overbruggen. Communiceren met de vrouw van mijn dromen moet in hŠŠr taal, met mondjesmaat krakkemikkig Engels als noodhulp.

En het is heerlijk, want mijn kennis ervan gaat met rasse schreden vooruit, ook zonder een specifieke cursus. Een onbekend land opent zijn poorten, lokt met blinkende stranden: een avontuur.

Goed, ik heb er misschien aanleg voor, maar dat mensen veertig jaar in ons land verblijven en niet de moeite blijken te doen om met ons te spreken, is een wonderbaarlijk verschijnsel, en zal me wel altijd een raadsel blijven.

Zeker, een beloning is niet op voorhand verwerpelijk, maar is de echte beloning dan niet: te kunnen spreken met de mensen in dat nieuwe land? En waar zijn we eigenlijk mee bezig, als we onze mooie taal ongeÔnteresseerden door de strot willen wringen?


Cristina Vela - 7/04/05

Ik kan begrijpen dat sommige mensen die niets voor een cursus betalen moeten sneller kunnen afhaken. Maar ik ga er niet mee akkord, dat mensen met een beloning op het einde gemotiveerder zijn. Ik denk dat mensen door andere gronden gemotiveerd zijn: zich willen inburgeren, spreken met vrienden of collega's, etc.


Nadia - 11/04/05

Het belonen voor de mensen die zich onder het process "inburgering" bewinden zal een goede idee zijn. Ik vind dit een goede stimulus voor die mensen die Nederlands MOETEN studeren.


Gooitske Hornstra Moedt - 12/04/05

Ik vind niet dat je mensen die Nederlands moeten leren (voor hun inburgeringscursus) hun geld moet teruggeven. Als mensen het nut van zo`n cursus niet inzien is het "straf" genoeg dat ze hun geld niet terug krijgen als ze de cursus afbreken. Voor alle anderen is betaling een goede aansporing om de cursus af te maken. Je moet de mensen niet teveel betuttelen!


c.m. van den braak - 14/04/05

Beste Thera,

Het zou mij niet verbazen als mijn Brabants - ik woon ten noorden van Rotterdam - beter is dan uw/jouw/votre Frans.
Het pleidooi is onterecht en onjuist, maar dat weet je wel, niet?!
Sterkte!


Leo Kranenburg - 23/04/05

Ik weet dat ik dit niet zou mogen zeggen, maar ik vraag me af hoe het in Belgie met de regels zit, vooral als ik een zin lees zoals:

c) U werkt met lange tanden vijf kilo vlees naar binnen die u zelf op een houtskoolvuurtje heeft laten verkolen.

Het lijkt me dat aangezien we over 'het vlees' praten, er hier verwezen moet worden met 'dat'.


Gooitske Hornstra Moedt - 25/04/05

Is het niet "de vijf kilo" en daarom "die" als betrekkelijk voornaamwoord?


Luc - 25/04/05

Wat Leo Kranenburg precies bedoelt met "ik weet dat ik dit niet zou mogen zeggen, maar..." laat ik even in het midden, want zijn vraag is best interessant - te meer daar ik altijd heb gedacht dat de "verdieing" een typisch Nederlands verschijnsel was dat naar BelgiŽ overgewaaid is. De officiŽle regels zijn in BelgiŽ niet anders dan in Nederland, alleen hollen die regels natuurlijk altijd wel een beetje achter de taalrealiteit aan.

Overigens klinkt de zin "Wachtwoord vergeten? Klik hier om deze opnieuw te ontvangen" zoals te lezen staat op de site van NRC, mij ook bijzonder vreemd in de oren. Als ik zoiets lees vraag ik me dan ook wel eens af hoe het precies zit met de regels in Nederland.


Maurice Vandebroek - 26/04/05

"Het lijkt me dat aangezien we over 'het vlees' praten, er hier verwezen moet worden met 'dat'."

Volgens mij heeft de auteur van de zin "U werkt met lange tanden vijf kilo vlees naar binnen die u zelf op een houtskoolvuurtje heeft laten verkolen" de nadruk willen leggen op de grote hoeveelheid, en minder op 'vlees', en verwijst hij daarom naar 'vijf kilo' met 'die'. Ik heb geen taaladvies over dit specifieke probleem kunnen terugvinden, noch in de gebruikelijke databanken op het internet, noch in Schrijfwijzer, noch in de Algemene Nederlandse Spraakkunst.

Leo Kranenburg vraagt zich af hoe het met de regels zit in BelgiŽ. Ik weet dat ik dit niet zo mogen vragen, maar waar staat ergens die regel dat er naar 'vijf kilo vlees' altijd met 'dat' moet verwezen worden, en in geen geval met 'die'? Hangt het misschien af van het lidwoord: als er 'de vijf kilo vlees' staat verwijs je met 'die', als er geen lidwoord staat verwijs je met 'dat'? Is er eigenlijk wel een lijst met alle definitieve regels die het Nederlandse taalgebruik in goede banen leiden? Dan zou ik graag het URL-adres of het ISBN van die lijst vernemen. Mij hebben ze altijd geleerd dat taal een levend iets is, behoorlijk aan verandering onderhevig, en dat daarom de moderne grammatica's beschrijvend zijn in plaats van voorschrijvend. Maar ik ben natuurlijk nooit te oud om eindelijk te leren hoe het nu precies zit.

Maurice Vandebroek.


Dirk Roosen - 28/04/05

Natuurlijk vind ik alle initiatieven hierrond goed.
Eťn bedenking echter: waar kan de Vlaming, of Nederlander, terecht om zijn kennis van het Nederlands bij te schaven? Ik zocht... maar vond tot nu toe... niets!


Maurice Vandebroek - 4/05/05

Aan Dirk Roosen:

Dit is wel een interessant initiatief:
http://www.milesgroup.be/taaldrop/testjezelf.php
Je kunt dagelijks een testje via e-mail toegestuurd krijgen.

Ook Kriq is wel leuk, om je woordenschat wat op te krikken:
http://www.kriq.nl

In de gratis e-mailnieuwsbrief Taalpost staat iedere week een taaltip:
http://www.taalpost.nl

De taaladviseur van de VRT stuurt op eenvoudig verzoek iedere week een berichtje met een paar taaltips:
http://www.taaldatabanken.be
(Klikken op 'Taalmail'. Ook de regelmatige column is best leuk - klikken op 'Juist!')

Op de website van de Taaltelefoon staan twee interessante rubrieken: 'Woord van de week' en 'Vraag van de week':
http://taaltelefoon.vlaanderen.be/

En dan zijn er nog de databases met taaladviezen van het genootschap Onze Taal en van het Taalunieversum:
http://www.onzetaal.nl/advies/index.php
http://taalunieversum.org/taal/advies/


Majdoub - 13/06/06

Dat is geen reactie op de discussie maar alleen een knipoog aan mustafa belghmaidi: ik ben blij dat je heel gemotiveerd bent om NLS te leren, doe zo voort!!!!


Luyten Jan - 9/02/08

wij willen terug naar belgie komen na een lange diensttijd van beroepsmilitair in keulen.
Mijn vrouw werkt bij der KVB in de lijndienst als buschauffeur,en wil graag bij de lijn oostende verder werken,aangezien zij duitse is en noch geen nederlands kan.verstaan doet ze het,alleen het spreken is bij haar moeilijk,heeft de lijn oostende haar afgeleend (zij nemen alleen mensen die de nederlandse taal machtig zijn).Wel in Keulen is zo iets niet mogelijk daar rijden Turken,polen russen sinds vele jaren zonder een woord duits te kunnen,daar wordt allen op het uiterlijke gekeken,en of ze vriendelijk tegenover de klanten zijn.
Na een lange tijd uit belgie te zijn gewezen ken ik mijn eigen vaderland niet meer weer,ook ik heb het moeilijk hier weer een job te vinden.
Wij zijn zeer gemotiveerd weer aan het werk tegaanen nederlands te leren.


nick - 26/02/08

Waarom leren in Holland de vreemdelingen sneller Nederlands praten dan in BelgiŽ en ook mooier? Ik ben al twintig jaar in BelgiŽ en ondertussen afgetudeerd als leerkracht, maar mijn grote zorg is de taal, voornamelijk de zinsbouw en correct schrijven. Ik vind nergens een cursus op maat voor me. Als de overheid wilt de taalprobleem grondig aanpakken dan moet hij volgens me een gratis en dergelijke cursus via de internet aan iedereen aanbieden. Ik ben op zoek naar een software die mijn teksten en eventueel lesvoorbereidingen "zinsbouw en de spelling" controleren en verbeteren. Zo leer ik om beter opletten waar dat ik regelmatig fouten maak en gaat mijn Nederlands ook vooruit. Bijna de meeste mensen hebben thuis de internet aansluiting en kunnen op hun eigen vrijetijd zonder zich te verplaatsen Nederlands leren en dit is de goedkoopste alternatief.


willy - 28/10/08

Mijn thaise echtgenote wil nederlands leren om te kunnen gaan werken hier,maar alle cursussen zijn reeds gestart in september , kan iemand helpen, kan zij nog ergens terecht om nederlands te leren in november of december ?
Wij wonen in Antwerpen.
Dank u

willynauwelaers@pandora.beprint pagina

Door het gebruik van stijlbladen is geen aparte 'print pagina' nodig. Gebruik de 'print' functie van uw browser.tekstgroottekleinmiddelgroot

     
recente reacties

willy:
"Mijn thaise echtgenote wil nederlands leren om te kunnen gaan..."

nick:
"Waarom leren in Holland de vreemdelingen sneller Nederlands praten dan..."

Luyten Jan:
"wij willen terug naar belgie komen na een lange diensttijd..."

Majdoub:
"Dat is geen reactie op de discussie maar alleen een..."

Maurice Vandebroek:
"Aan Dirk Roosen: Dit is wel een interessant initiatief: http://www.milesgroup.be/taaldrop/testjezelf.php..."

Dirk Roosen:
"Natuurlijk vind ik alle initiatieven hierrond goed. Eťn bedenking echter:..."