Wat past niet in het rijtje: endoniem – exoniem – anoniem?

Vraag van de Maand

Wat past niet in het rijtje: endoniem – exoniem – anoniem?

Anoniem (‘niet bekend’) heeft niets te maken met aardrijkskunde, endoniem en exoniem wel. Meer weten? Lees het advies op Taaladvies.net. Hoe je aardrijkskundige namen precies spelt, is daar één van de adviezen die in 2010 het meest werden geraadpleegd.