internationaal

Reportage
22/11/11
7 reacties
Wat gebeurt er met je moedertaal als je naar een land met een andere taal emigreert? Welke sporen van het Nederlands vind je terug als je pakweg 2500 kilometer rondrijdt in een land zo groot als Canada? Taalschrift vloog naar Ontario en ging op zoek.
Reportage
16/06/11
0 reacties
Twintig talen spreekt men in Suriname. Een exotische mengelmoes, maar het Nederlands is nog altijd de officiële taal. In de kustvlakte, met de hoofdstad Paramaribo, is dat overduidelijk. Maar hoeveel Nederlands vind je nog als je het binnenland in trekt?
Reportage
04/04/11
3 reacties
Waarom is het Nederlands in Suriname uitgegroeid tot de officiële taal en gebruiken travestieten in Indonesië het Nederlands als geheimtaal? En waarom gaven de Vlaamse missionarissen in Belgisch Congo liever les in de Congolese talen dan in het Frans? Taalschrift graaft de taalpolitiek in de ex-kolonies op.
Reportage
12/12/13
1 reacties
“Het Engels domineert steeds meer het internationale bedrijfsleven”, zegt talentmanager Mike Wu op de Taaldag van de VRT en de Taalunie. “Toch zijn de andere talen niet uitgeteld.” De vraag luidt: welke rol krijgen ze dan?
Reportage
01/11/13
7 reacties
In 1990 kwam in Zuid-Afrika een eind aan de Apartheid. Meteen voorspelde men dat de taal van het regime, het Afrikaans, zou verdwijnen. Foute gedachte, zo blijkt. 
Reportage
19/09/11
0 reacties
Wereldwijd studeren in 40 landen 15.000 overwegend jonge mensen Nederlands aan 180 universiteiten of talencentra. Ze krijgen les van landgenoten die vóór hen de taal hebben geleerd. Wie zijn deze docenten Nederlands en wat drijft hen? Taalschrift speeddatet met Mirela, Yanjing, Krisztina en Patrick.
Column
19/07/11
5 reacties
In november 2010 namen 29 schrijvers deel aan een congres en een festival in Suriname over meertaligheid. De onlangs overleden schrijver Clark Accord was een van hen. Hieronder volgt zijn persoonlijke beschouwing over het spreken van verschillende talen.
Reportage
15/06/11
2 reacties
Taaluniethema 2011 De Europese Unie wil dat haar burgers hun moedertaal plus twee andere talen kunnen spreken. Alleen zo kunnen ze functioneren in een meertalige omgeving en kan de rijkdom aan talen blijven bestaan. Dat is een ambitieuze doelstelling In het Nederlandse taalgebied wonen al heel veel mensen die in hun dagelijkse leven meer talen gebruiken. De Taalunie besteedt daar dit jaar aandacht aan met enquêtes in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De hamvraag is: Hoe is het om meertalige te (moeten) zijn?
Column
08/03/11
7 reacties
Als je dan toch een verdienste van Kaddafi moet noemen, is het de aandacht die hij heeft weten te vestigen op de spelling van eigennamen, namelijk hoe weinig eenheid daarin vaak zit. Neem tien kranten en je komt vijf of zes verschillende spellingen van de naam Kaddafi tegen: Kadafi, Kadaffi, Kadhaffi enz. Het gaat bij spellingvariatie in eigennamen veelal om namen uit talen waarin een ander schrift wordt gehanteerd dan ons Romeinse schrift, al schijnt Kaddafi ook in het Arabisch geen unieke schrijfwijze te kennen.