taalgebruik

Column
03/01/13
42 reacties
'Respect'. In dit tijdsgewricht ligt het op ieders lippen. Eind 2012 wordt een voetbalvader in elkaar getrapt door 'zijn' voetbalzonen. Zij betoonden hem geen enkel respect. Wanneer dat woord dan toch gewicht krijgt? Blijkbaar gebeurt dat pas als gezagsdragers het in de mond nemen.
Column
05/11/12
4 reacties
In de dagelijkse communicatie passen we ons taalgebruik voortdurend aan. Dat vinden we blijkbaar normaal. “Maar zodra we ons bewust over taal uitspreken, gaan we blijkbaar uit van een uniforme taal, die wij allemaal zouden moeten beheersen”, merkt Koen Jaspaert op. "Waarom genieten we niet gewoon van de vele vormen van taal die we op onze weg ontmoeten?"
Reportage
04/10/12
0 reacties
Erika Van Tielen (29) studeerde communicatiewetenschappen en beweegt zich al tien jaar in het Vlaamse medialandschap. Haar looks en tussendoorwerk als model leidden tot pogingen om haar als mediababe te lanceren. Dat counterde ze met een geslaagd optreden in het quiz-programma De slimste mens. “Maar toen zeiden ze: een babe met brains. Komaan, zeg! Ik ben wel meer dan dat.” Een taalkameleon bijvoorbeeld.
Column
23/09/12
0 reacties
Taalpeil 2012-2013 is verschenen. Met dit jaar speciale aandacht voor het Nederlands in de media. De themapagina 'Nederlands in de Media' bevat achtergrondinformatie bij Taalpeil, audiovisuele fragmenten, links naar interessante sites en artikelen én links naar de artikelen op Taalschrift die aansluiten bij het thema.
Column
06/08/12
6 reacties
Het wordt tijd dat we afstappen van het idee dat Engels de beste keuze is, als we met een anderstalige praten. Dat is de stelling van de projectgroep Luistertaal van de Universiteit Utrecht. Waar ze voor pleiten: spreek eerst je eigen taal, daar begrijpen niet-Nederlandstaligen soms meer van dan je denkt!
Column
28/06/12
1 reacties
"Als Usain Bolt de honderd meter loopt in 9.59 seconden, dan schrijft de sportpers: ‘Sneller dan het licht!’ Wat gaan ze verzinnen als iemand anders dat record breekt?", vraagt Wim De Jonge zich af. “Sportjournalisten pompen hun taal zo op dat er een Big Bang van moet komen.” Weg met die hypertaal?
Column
18/05/12
13 reacties
“Waar ik vroeger met een rode pen spelfouten corrigeerde, zie ik de urgentie ervan steeds minder in”, zegt Hans Van Driel. Onze schriftcultuur met van bovenaf opgelegde afspraken heeft plaatsgemaakt voor een netwerkcultuur .” Moeten we anno 2012 de klassieke normen toch maar loslaten?
Column
12/04/12
6 reacties
"We schuiven iets meer richting spreektaal en stappen meer naar de kijker toe." Dat kondigt de hoofdredactie van het NOS-Journaal aan. Eerder liet ook de Vlaamse VRT al weten dat het Algemeen Nederlands niet langer een absolute must hoefde te zijn in het Journaal: een lichte tongval mag. Patrick De Witte ziet het niet zitten. En u?
Column
23/03/12
10 reacties
“Het Nederlands op de omroep hoeft niet allemaal accentloos Nieuwsnederlands te zijn, zolang het maar voor het hele publiek verstaanbaar is.” Gaan de deuren straks wijd open voor Tussentaals op tv? VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx zegt van niet. En u?
Column
06/02/12
19 reacties
“Tegenwoordig moet je zo kunnen schrijven dat je de aandacht trekt en dat de ander het snel tot zich kan nemen. Dat hoeft dan lang niet altijd correct te zijn. Maar als het gevolg is dat Vlaanderen en Nederland en elkaars tv-reeksen gaan ondertitelen en elkaar in het Engels aanspreken wegens ‘dat vreemde accent’, dan verstaan we elkaar straks niet meer.” Vindt u dat Marc Van Oostendorp gelijk heeft? Reageer nu!
Discussie
10/11/11
1 reacties
Taalpeil 2011 is verschenen en op Taalpeil+ kan aanvullende informatie worden gevonden. Er zijn ook filmpjes. Zo ging Amanda de straat op om te kijken in welke taal mensen haar de weg wijzen als ze met een zwaar Engels accent spreekt.
Column
23/09/11
22 reacties
‘Laten we van Engels onze tweede taal maken’, stelt prof. Ronald Soetaert. Het Engels is immers een lingua franca geworden en het komt overal in onze samenleving voor. En waarom geen aardrijkskunde of geschiedenis onderwijzen in een vreemde taal?
Column
19/07/11
5 reacties
In november 2010 namen 29 schrijvers deel aan een congres en een festival in Suriname over meertaligheid. De onlangs overleden schrijver Clark Accord was een van hen. Hieronder volgt zijn persoonlijke beschouwing over het spreken van verschillende talen.
Column
16/06/11
15 reacties
Ik ben pas in België komen wonen toen ik ongeveer 21 jaar was. Ik had er geen flauw benul van welke taal ze hier spraken, ik dacht dat iedereen Frans sprak of iets dergelijks. In Engeland was ik op mijn 15de gestopt met school lopen, een uitgebreide academische geschiedenis had ik dus niet. Wél had ik een aanbieding op zak voor een job in een metaalfabriek in het Mechelse. De mannen van ‘t fabriek hebben mij zo goed mogelijk opgevangen. Met handen en voeten en hun beetje kennis van het Engels hebben wij een soort verstandshouding opgebouwd.
Reportage
15/06/11
2 reacties
Taaluniethema 2011 De Europese Unie wil dat haar burgers hun moedertaal plus twee andere talen kunnen spreken. Alleen zo kunnen ze functioneren in een meertalige omgeving en kan de rijkdom aan talen blijven bestaan. Dat is een ambitieuze doelstelling In het Nederlandse taalgebied wonen al heel veel mensen die in hun dagelijkse leven meer talen gebruiken. De Taalunie besteedt daar dit jaar aandacht aan met enquêtes in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De hamvraag is: Hoe is het om meertalige te (moeten) zijn?