Edities

72

Reportage
13/07/10
Hoe zorgen een maaltijd en een bokswedstrijd ervoor dat je snel een vreemde taal leert? De taalinstituten Regina Coeli in Vught en Dialogue in Spa weten het wel. Zij stoppen hun cursisten in een intensief taalbad. “We krijgen hier een echte ‘jump start’.”
Discussie
13/07/10
Moeten we woorden als ‘autodelen’, ‘nachecken’ of ‘doorverwijzen’ uit onze taal weren, omdat ze officieel niet bestaan of incorrect Nederlands zijn? Of moeten we ze aanvaarden omdat ze nu eenmaal steeds vaker voorkomen? “Een rups bestaat als ze ergens wordt aangetroffen”, zegt Ludo Permentier. “Waarom zou die eenvoudige regel niet gelden voor woorden?”
Vraag van de Maand
17/09/10

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Taalclip
17/09/10
Moeten we ‘nieuwkomers’ verplichten om Nederlands te leren? Hans Varendonk (alias Wim de Bie), hoofdredacteur van het tijdschrift Eigentijds Nederlands, op 5 maart 2000 in gesprek met ‘nieuwkomer’ prof. dr. Saidia Rayatura, hoogleraar Externe Taalbetrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (alias Annet Malherbe). Bekijk het filmpje:

71

Reportage
11/05/10
“Opdat gedaagde hiervan niet onwetend zou zijn heb ik haar gelaten zijnde en sprekende als voorzegd, kopie van onderhavig exploot, afgegeven onder gesloten omslag, gelijkvormig de wet, zo nodig.” Begrijpt u ook geen snars van deze zin? Toch komt hij letterlijk uit een officiële brief aan een gewone burger zoals u en ik. Nog altijd lijkt onbegrijpelijke juridische taal normaal, maar de kredietcrisis zou nooit zou hebben plaatsgevonden als financiële overeenkomsten in normale, begrijpelijke, taal waren opgesteld. Waar wachten we op?
Discussie
14/05/10
Het is verkiezingstijd. Nederland stemt op woensdag 9 juni, België gaat op zondag 13 juni naar de stembus. Hoe kunnen politici de meeste kiezers lokken? Wat moeten ze zeggen om verkozen te worden? Exclusief in dit Taalschriftnummer: de tips en tricks van communicatiespecialist én literaire alleskunner Herman Brusselmans.
Taalclip
27/09/10
Wat vindt het publiek van de juridische en ambtelijke taal in brieven die de overheid verstuurt? De Provincie Friesland ondervroeg mensen op straat en maakte er een filmpje van.

70

Reportage
08/04/10
4 reacties
Hoe kijken jongeren die straattaal spreken zelf tegen hun taalgebruik aan? En wat doen ze als hun geheime woorden in bredere kring bekend worden? Onderzoeker Jiska Duurkoop zocht het antwoord bij Nederlandse straatbendes. Jongeren kwamen bij de onderzoeker thuis om erover te praten.  
Discussie
08/04/10
Gaat het Standaarnederlands kapot aan straat- en chattaal? “Er zijn jongeren die gemakkelijk kunnen ‘switchen’ van straattaal naar standaardtaal”, weet stadssocioloog Iliass El Hadioui. “Maar het grote probleem is dat lager opgeleide jongeren die ‘switch’ niet kunnen maken.” Dat is een gevaar voor onze standaardtaal én voor de kansen van die jongeren in onze maatschappij. Denkt u daar ook zo over?
Taalclip
08/04/10
Straattaal leren? Probeer het in Rotterdam (leerzaam maar slechte beeldkwaliteit).

69

Reportage
25/02/10
Boekhouders, informatici en arbeiders mogen best een dagje hees zijn. Ze kunnen blijven werken. Maar voor één op de drie banen moet je stem voortdurend in topvorm zijn. Vraag dat maar aan zangers, telefonisten en sportcommentatoren. Hoe weet u of uw stem bij uw beroep past? En weet u welke kleur ze heeft? Taalschrift praat met onderzoekers en stemdeskundigen.  
Discussie
10/02/10
1 reacties
‘Onverschilligheid is de grootste vijand van onze taal’, zegt Ludo Permentier, ooit taaladviseur bij de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard. Toch verwondert hij zich erover hoe geërgerd mensen reageren op (vermeende?) taalfouten, zoals ‘hun hebben dat gewild’ of ‘hoe heeft hem dat geflikt?’ Is door het rood licht lopen of de verkeerde ingrediënten in een gerecht mengen misschien niet erger? Graag uw mening.