Edities

82

Reportage
19/09/11
Wereldwijd studeren in 40 landen 15.000 overwegend jonge mensen Nederlands aan 180 universiteiten of talencentra. Ze krijgen les van landgenoten die vóór hen de taal hebben geleerd. Wie zijn deze docenten Nederlands en wat drijft hen? Taalschrift speeddatet met Mirela, Yanjing, Krisztina en Patrick.
Column
23/09/11
22 reacties
‘Laten we van Engels onze tweede taal maken’, stelt prof. Ronald Soetaert. Het Engels is immers een lingua franca geworden en het komt overal in onze samenleving voor. En waarom geen aardrijkskunde of geschiedenis onderwijzen in een vreemde taal?
Tip
23/09/11
Een handig overzicht met allerhande ezelsbruggetjes.

81

Reportage
16/06/11
Twintig talen spreekt men in Suriname. Een exotische mengelmoes, maar het Nederlands is nog altijd de officiële taal. In de kustvlakte, met de hoofdstad Paramaribo, is dat overduidelijk. Maar hoeveel Nederlands vind je nog als je het binnenland in trekt?
Reportage
15/07/11
4 reacties
‘Op Twitter komen mijn virtuele en echte leven samen’, schrijft Elise Roders (34). Wat bezielt twitteraars om hun dagelijkse doen en laten in pakketjes van amper 140 karakters de wereld in te sturen? En wie zit daarop te wachten? Taalschrift onderzoekt de moderne haiku. Door Twitter condenseer ik m’n gedachten tot maximaal 140 karakters en dat gaat me steeds beter af. Weg met franje! De essentie is wat telt.
Column
16/06/11
15 reacties
Ik ben pas in België komen wonen toen ik ongeveer 21 jaar was. Ik had er geen flauw benul van welke taal ze hier spraken, ik dacht dat iedereen Frans sprak of iets dergelijks. In Engeland was ik op mijn 15de gestopt met school lopen, een uitgebreide academische geschiedenis had ik dus niet. Wél had ik een aanbieding op zak voor een job in een metaalfabriek in het Mechelse. De mannen van ‘t fabriek hebben mij zo goed mogelijk opgevangen. Met handen en voeten en hun beetje kennis van het Engels hebben wij een soort verstandshouding opgebouwd.
Reportage
15/06/11
2 reacties
Taaluniethema 2011 De Europese Unie wil dat haar burgers hun moedertaal plus twee andere talen kunnen spreken. Alleen zo kunnen ze functioneren in een meertalige omgeving en kan de rijkdom aan talen blijven bestaan. Dat is een ambitieuze doelstelling In het Nederlandse taalgebied wonen al heel veel mensen die in hun dagelijkse leven meer talen gebruiken. De Taalunie besteedt daar dit jaar aandacht aan met enquêtes in Nederland, Vlaanderen en Suriname. De hamvraag is: Hoe is het om meertalige te (moeten) zijn?
Discussie
15/07/11
2 reacties
Heeft u foto’s waarop het Nederlands tussen andere talen is te zien? De Nederlandse Taalunie ontvangt ze graag!
Column
19/07/11
5 reacties
In november 2010 namen 29 schrijvers deel aan een congres en een festival in Suriname over meertaligheid. De onlangs overleden schrijver Clark Accord was een van hen. Hieronder volgt zijn persoonlijke beschouwing over het spreken van verschillende talen.
Taalclip
16/06/11

80

Reportage
09/05/11
22 reacties
Laat leerlingen veel minder Engelse of Franse woorden leren dan nu, maar dan wel grondig. Dat stelt taalpsycholoog Marc Brysbaert (UGent). Hij  onderzoekt hoe we taal maken en begrijpen. Hoeveel woorden hebben we daar écht voor nodig?